Bu Cümledeki Anlatım Bozukluğu Aşağıdakilerin Hangisinden Kaynaklanmaktadır? 2023

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 6. Ünite Roman Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 6. Ünite Roman Sayfa 193, 194, 195, 196 Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

1xbet

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 6. Ünite Roman Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 194 Cevabı

1xbet

1. Metnin konusunu belirleyiniz.

Cevap: Dul bir kadının evlenmesi ve yeni bir işe girmesidir.

2. Metindeki çatışmayı belirleyiniz.

1xbet

Cevap: Dul kadının bulduğu karlı bir işe girme koşulları yüzünden ikilemde kalması

3. Metindeki mekânın özelliklerini belirleyiniz.

Cevap: Mekan evdir. Genel olarak sohbet havasında bir metin olduğu için muhtemelen salondur.

4. Metnin üslup özelliklerini belirleyiniz.

Cevap: Günlük konuşma dili sohbet havası hakimdir. Genellikle kısa konuşma cümleleri görülür.

5. Metinde Muhsine Hanım’ın kişilik özelliklerini belirleyiniz.

Cevap: Muhsine hanım, genç yaşta dul kalmıştır. Etrafında sevilen biridir. Çalışkandır. Zamanında yoksulluk çekmiştir.

6. “Acemistan’a gidecek değilsin kızım. Üsküdar nerede? Şuracıkta, burnumuzun dibinde…” cümlelerindeki noktalama işaretlerinin kullanılma amaçlarını belirleyiniz.

Cevap: Kesme işareti, özel isimlere gelen ekleri ayırmak için kullanılmıştır. Soru anlamı cümlelerde ise cümlenin sonuna soru işareti koyulmuştur.

7. “Şair, ilk şiirlerini 1965’li yıllarda yayımlamaya başladı.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedenini belirleyiniz.

Cevap: Mantık hatası vardır. 1965 zaten net bir tarihtir, “1965’li yıllar” dendiğinde ise sanki birden fazla yıl anlamı varmış gibi olmaktadır. Bundan dolayı anlatım bozukluğu olmuştur.

8. Sanırım bu söylenti başkanın da kulağına gitmiş olsa gerek. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) “sanırım” sözcüğü atılmalı.
B) “sanırım” yerine “eminim” sözcüğü getirilmeli.
C) “kulağına gitmek” yerine “duymak” sözcüğü getirilmeli.
D) “da” sözcüğü atılmalı.
E) “olsa gerek” yerine “olabilir” sözcüğü getirilmeli.

Cevap: A

9. 19. yüzyılın toplumsal ilerlemeye, insanlar arası iletişimin gelişimine olan iyimser inancını paylaşmayan bu yazarlar dış dünyaya, topluma değil, insanın iç dünyasına, bilincin karmaşıklığına eğildiler. Klasik gerçekçi romanın üç ana öğesi, yani olay örgüsü, karakter ve çevre modernist romanda önemlerini yitirirler ve onların yerini ön plana geçen örüntü, simge, imge, ritim ve bakış açısı gibi öğeler olur. Bundan ötürü de özellikle olay örgüsünden sıyrılma çarelerini arayan modernist roman, şiire ya da müziğe yaklaşmaya çalışır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen edebî akıma bağlı yazarlara örnek gösterilemez?
A) Adalet Ağaoğlu
B) Bilge Karasu
C) Orhan Kemal
D) Ferit Edgü
E) Oğuz Atay

Cevap: C

10. Aşağıdakilerin hangisinde yazar-eser eşleştirmesi yanlış verilmiştir?
A) Sabahattin Ali-Kuyucaklı Yusuf
B) Yaşar Kemal-Yılanı Öldürseler
C) Yusuf Atılgan-Anayurt Oteli
D) Oğuz Atay-Bir Bilim Adamının Romanı
E) Adalet Ağaoğlu-Benim Adım Kırmızı

Cevap: E

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 195 Cevabı

11. Ayaklar kemik, bağ ve kaslardan meydana gelmişlerdir. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Özne-yüklem uyumsuzluğundan
B) Yüklemin geçmiş zamanlı olmasından
C) Gereksiz söz kullanılmasından
D) Bağlacın yanlış kullanılmasından
E) Öge eksikliğinden

Cevap: A

12. Kimse birbirini düşünmez, kendi işinin bittiğine bakar. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Nesne eksikliğinden
B) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından
C) Gereksiz sözcük kullanılmasından
D) Tamlayan ekinin eksikliğinden
E) Özne eksikliğinden

Cevap: E

13. …, eserlerinde toplumdaki yerleşik düzene uyum sağlayamayan, bunlarla ters düşen ve tutunamayıp yenilen aydın kişileri anlatmıştır. Yazar, bu kişilerin iç dünyalarını, iç çatışmalarını eserlerinde derinlemesine yansıtmış; eleştirel bir anlatım tutumu sergilemiş, ironiden yararlanmıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kemal Tahir
B) Oğuz Atay
C) Emine Işınsu
D) Fakir Baykurt
E) Tarık Buğra

Cevap: B

14. Taksiye binen adam başını çevirdi ( ) şoför bekliyordu ( ) İsteksizce mırıldandı ( ) Havaalanına ( ) Bu parçada yay ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (,) (.) (:) (…)
B) (,) (.) (.) (.)
C) (,) (.) (;) (.)
D) (,) (.) (.) (…)
E) (,) (.) (;) (…)

Cevap: A

15. Bilinç akışı tekniği ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) XX. yüzyıl modern roman ve hikâyesinde kullanılmıştır.
B) Kahraman anlatıcı ve bakış açısı söz konusudur.
C) Cümleler arasında mantık ilişkisi çok gevşek ve zayıftır.
D) Kişilerin iç dünyaları üçüncü kişi ağzından verilir.
E) Serbest çağrışım yoluyla bir düşünceden bir başka düşünceye atlanır.

Cevap: D

16. Orhan Kemal’in romanlarından birini okumak isteyen bir arkadaşınıza aşağıdaki eserlerden hangisini türünden dolayı önermezsiniz?
A) Evlerden Biri
B) Önce Ekmek
C) Eskici ve Oğulları
D) Kanlı Topraklar E) Cemile

Cevap: B

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 196 Cevabı

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Nuran, dostunun bir tarafını keşfetmiş gibi ona bakıyordu.
B) Birçok değer, güncel hayatın karmaşası içinde kaybolup gidiyor.
C) Sakın köye girdikten sonra beni büsbütün unutmasın!
D) “Onu ben devirdim” diye söylendi yaşlı adam.
E) Fenerin yerden vuran aydınlığı, ona acayip bir şekil veriyor.

Cevap: B

18. Aşağıda verilen tamlayıcı dallanmış ağaçtaki bilgilerden bazısı doğru, bazısı yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp, cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız.

Cevap: 3. Çıkış

“11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 193, 194, 195, 196” ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Bir cevap yazın Cevabı iptal et

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll to Top