Enpara.com POS Kullanım Koşulları 2023

Anasayfa
POS
1. Enpara.com POS Kullanım Koşulları

1xbet

Enpara.com POS Kullanım Koşulları

– Enpara.com POS, üye iş yerlerine kartlı satış yapma imkanı sunan, masaüstü, mobil veya yazarkasa olarak tahsis edilebilen fiziksel bir POS ürünüdür.

– Enpara.com POS ile yasal düzenleme çerçevesinde taksitlendirilebilen ürün/hizmet satışları Enpara.com, QNB Finansbank ve HSBC kredi kartlarına taksitli olarak yapılabilir. Bunların dışındaki tüm kartlarla yapılan işlemler tek çekim olarak gerçekleşir.

– Enpara.com POS’ta bloke uygulaması yoktur. Üye iş yerinin her gün Enpara.com POS üzerinden yaptığı satış işlemleri sonucunda oluşan günlük cirosu ertesi gün komisyon, ücret ve vergiler tahsil edildikten sonra üye iş yerinin hesabına aktarılır. Enpara.com POS’un bağlı olduğu hesap Enpara.com Şirketim Günlük hesaptır, Enpara.com POS farklı bir hesaba bağlanamaz.

1xbet

– Standart komisyon oranları, ücret ve vergiler ücretler sayfasında ilan edilir. Enpara.com dönemsel olarak kampanyalar düzenleyerek kampanyadan yararlanmaya hak kazanan üye iş yerlerine daha avantajlı komisyon oranları ve/veya ücretler sunabilir. Komisyon oranları ve/veya ücretlerde yapılan değişiklikler üye iş yerilerine sms, mobil bildirim, e-posta, ekstre veya hizmet kanalları aracılığıyla bildirilir. Bildirimden sonra Enpara.com POS’un tarafınızca kullanılmaya devam edilmesi yapılan bildirimi kabul ettiğiniz ve değişikliğe uygun şekilde ödeme yapmanız gerektiği anlamına gelir.

– Üye iş yerinin Enpara.com POS ürününe sahip olabilmesi için Enpara.com Şirketim kanallarından POS başvurusu yapması gerekir. Başvuru Enpara.com’un dijital bankacılık politikalarına göre değerlendirilir, başvuru sonucunun olumlu olması durumunda üye iş yeri için POS tahsis ve kurulum süreci başlatılır. POS kurulum işlemleri Enpara.com’un yetkilendirdiği saha firmasının yetkili elemanları tarafından POS kurulumunun yapılacağı üye iş yeri adresinde yapılır.

– Enpara.com POS üzerinden yapılan satış işlemleri Türk Lirası cinsinden yapılır ve kart hamiline puan, mil ve benzeri ödüller kazandırmaz.

– Her ay başında bir önceki aya ait POS ekstresi firmanızın Enpara.com’da kayıtlı e-posta adresine e-posta yoluyla gönderilir.

– Üye iş yeri, ürün/hizmet satışı sırasında herhangi bir mazeret ileri sürerek kart kabülünden imtina edemez, kart hamiline kart kullanımı için bir koşul öne süremez, ek bir ücret, komisyon veya benzeri taleplerde bulunamaz. Aksi durumunda kart hamilinden elde edilen haksız kazanç üye iş yeri hesabından tahsil edilerek kart hamiline iade edilir.

1xbet

– Üye iş yeri, kart hamilinin talep etmesi durumunda QNB Finansbank ve HSBC kredi kartlarında biriken ödül puanları kullanarak satış yapmakla yükümlüdür.

– Üye iş yeri, Enpara.com POS’u sadece ürün/hizmet satışı amacıyla kullanabilir, harcama belgesi (slip) karşılığında kart hamiline nakit ödeme yapılması mümkün değildir. Bu ve benzeri fiktif işlem ya da amaç dışı kullanımın tespiti halinde söz konusu tutar inceleme süresince blokeye alınır, tespitin kesinleşmesi halinde üye iş yerine ödeme yapılmaz. Amaç dışı ve usulsüz kullanımdan doğabilecek her türlü sorumluluk üye iş yerine aittir ve Enpara.com ilgili tüm yasal bildirimleri yapmaya yetkilidir.

– Üye iş yeri, kart ile yapılan ürün/hizmet satışlarında harcama belgesi düzenler, şifresiz işlemlerde harcama belgesini kart hamiline imzalatır, şifreli işlemlerde ise şifrenin kart hamili tarafından girilmesini sağlar. Şifreli işlemlerde şifre sorgusunun atlatılması durumunda oluşabilecek tüm zararlardan üye iş yeri sorumludur.

– Üye iş yeri, satış işlemi sırasında kartın gerçek ve geçerli olup olmadığını kontrol etmek, şifresiz işlemlerde kartın üzerindeki imza ile harcama belgesine atılan imzanın uyumunu kontrol etmek, kimlik kontrolü yapmak ve Enpara.com’un POS ekranı üzerinden yaptığı yönlendirmelere uymak zorunda olup, aksi takdirde oluşabilecek tüm zararlardan sorumludur.

– Üye iş yeri, kendisine tanımlanan provizyon limitleri çerçevesinde işlem yapar ve kartla yapacağı her bir satış işlemi için Enpara.com’dan provizyon almak zorundadır, provizyon limitini aşmak için ürün/hizmet bedelini bölerek işlem yapamaz.

– Temassız ödeme işlemleri için BKM’nin (Bankalararası Kart Merkezi) belirlediği limitler uygulanır, ancak bu limitler gerekirse Enpara.com tarafından değiştirilebilir.

– Üye iş yeri, Enpara.com POS kendisine tahsis edildikten sonra Enpara.com Çözüm Merkezi’ni arayarak mail order ile işlem yapma yetkisi talep edebilir, talep Enpara.com güvenlik politikalarına göre değerlendirilir ve uygun görülmesi durumunda bu yetki üye iş yerine verilir. Enpara.com, mail order ile yapılan işlemleri uygun görmesi durumunda provizyon kodu vererek onaylar. Üye iş yeri, provizyon kodu aldığı işlem ile ilgili ürün/hizmet teslimini yapmak zorundadır.

– Üye iş yeri, uluslararası sistem kuralları gereği kurlardaki değişimden kaynaklanan ve yurt dışı kart hamili aleyhine ortaya çıkan döviz farkının veya mail order işlemine konu alışveriş tutarının tamamının veya bir kısmının kart hamilinin bankası tarafından Enpara.com’a yansıtılması durumunda, Enpara.com yansıtılan tutarı üye iş yerinin hesabından tahsil etmeye yetkilidir.

– Üye iş yeri satmış olduğu ürün/hizmetlerin iadesini kabul edebilir, bu durumda iade işlemi POS cihazı veya hizmet kanalları üzerinden yapılır, nakit ya da farklı iade yöntemleri kullanılamaz. Kart hamilinin talebiyle Enpara.com tarafından yapılan bir iade işlemine karşın üye iş yerinin hatalı bir şekilde mükerrer iade gerçekleştirmesi durumunda oluşacak tüm zarardan üye iş yeri sorumludur.

– Enpara.com, üye iş yerinin yaptığı herhangi bir işlemle ilgili araştırma yapmaya ihtiyaç duyarsa veya kart hamillerinden harcama itirazı gelirse, araştırma sonuçlanıncaya kadar söz konusu işlem tutarını üye iş yerine ödememe, ödeme yaptıysa geri alma hak ve yetkisine sahiptir. Araştırmanın üye iş yerinin lehine sonuçlanması durumunda işlem tutarı üye iş yerine ödenir, üye iş yeri araştırma süresi nedeni ile Enpara.com’dan faiz ya da kur farkı talep edemez. Araştırmanın üye iş yerinin aleyhine sonuçlanması durumunda ise üye iş yeri Enpara.com’dan hiçbir talepte bulunamaz.

– Enpara.com, üye iş yeri ile kart hamili arasında yaşanan uyuşmazlıklara (satılan ürün/hizmetin tutarı, taksit sayısı, teslimi, iadesi, kalitesi, cinsi ve benzeri konularla ilgili) taraf olmaz ve bu konuda sorumluluk kabul etmez, kart hamillerinin veya üçüncü kişi/kuruluşların belirtilen konularda Enpara.com’u sorumlu tutması durumunda Enpara.com’un maruz kalabileceği kayıp ve zararların tamamından üye iş yeri sorumludur.

– Üye iş yerinin yaptığı bir satış işleminin bedeli, üye iş yerinin sorumluluklarını yerine getirmemesi veya kredi kartı sistemlerinin belirlediği kurallara aykırı davranması sebebiyle kart hamilinden tahsil edilemez veya tahsil edildikten sonra iade edilirse, Enpara.com ilgili tutarı üye iş yerine ödemez, ödeme yaptıysa ilgili tutarı herhangi bir talimata gerek olmaksızın geri alma hak ve yetkisine sahiptir.

– Üye iş yeri, istihdam ettiği şahısların doğrudan veya dolaylı olarak her türlü işlem ve eylemlerinden, sahtecilik, emniyeti suistimal ve dolandırıcılık fiilleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın sorumludur.

– Üye iş yerine tahsis edilen masaüstü ve mobil POS’ların donanım ve yazılım mülkiyetleri, mülkiyeti üye iş yerine ait olan yazarkasa POS’larda ise cihaza yüklenen Enpara.com POS yazılımının mülkiyeti Enpara.com’a aittir.

– Masaüstü ve yazarkasa POS cihazlarının bağlı olduğu tüm iletişim hatlarının (telefon ve/veya internet) her türlü masrafı (kuruluş masrafı, aylık kullanım ücreti, vergi vb.) üye iş yeri tarafından ödenir. Mobil POS cihazlarının içinde yer alan data hatlarına ait aylık kullanım bedeli ise Enpara.com tarafından data hattını sağlayan telefon operatörüne ödenir.

– Üye iş yeri, POS cihazlarının sürekli çalışır durumda olmasını, sadece yetkilendirdiği kişiler tarafından kurulum sırasında verilen eğitime uygun olarak kullanılmasını ve sadece başvuru sırasında bildirilen adreste (mobil POS’lar hariç) kullanılmasını sağlar. Üye iş yeri, iş yerinin satılması, devredilmesi, ortaklık yapısı ya da faaliyet konusunun değişmesi halinde derhal bu durumu Enpara.com‘a bildirmekle yükümlüdür.

– Üye iş yeri, mülkiyeti Enpara.com’a ait olan POS cihazlarının herhangi bir sebeple bozulması, hasar görmesi, yanması, çalınması, kaybolması veya cihaza Enpara.com’un yetkilendirdiği saha firmasının yetkili elemanları dışındaki kişilerin işlem (kurulum, bakım, onarım, yenileme, geri alım) yapması durumunda ücretler sayfasında ilan edilen kayıp/hasarlı POS bedelini Enpara.com’a ödemekle yükümlüdür.

– Gün sonu işlemleri her gün Enpara.com sistemi tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Üye iş yeri, gün sonu işlemlerinin zamanlaması konusunda Enpara.com Çözüm Merkezi’ni arayarak talepte bulunabilir, talep Enpara.com’un uygun görmesi durumunda gerçekleştirilir. Gün sonu işlemi Enpara.com ile üye iş yeri arasında mutabakat niteliğindedir, mutabakatsızlık durumunda Enpara.com sistemlerine yansıyan işlemler doğru kabul edilir.

– Üye iş yeri masaüstü ve mobil POS’larda yer alan Enpara.com logolu yapıştırmayı sökemez, yapıştırmanın zarar görmesi durumunda yenisini talep etmekle yükümlüdür.

– Üye iş yeri ile Enpara.com’un yazılı olarak mutabık kalması koşuluyla üye iş yeri bünyesinde tanıtıcı materyal kullanımı yapılabilir, kart hamillerinin lehine kampanya/promosyon düzenlenebilir. Üye iş yeri Enpara.com’dan izin almadan Enpara.com’un marka ve logosunu kullanamaz.

– Üye iş yerine sadece POS kurulumu sırasında rulo verilir, daha sonraki rulo ihtiyaçları üye iş yerinin kendisi tarafından karşılanır.

– Sistemsel olarak, üye işyeri QNB Finansbank POS’u ile Enpara.com POS’unu aynı anda kullanamaz. Üye işyeri, Enpara.com POS başvurusu yaptığında varsa QNB Finansbank POS’unun iptal edileceği konusunda bilgilendirilir, üye işyerinin bu durumu onaylayarak başvuruya devam etmesi ve başvurusunun onaylanması durumunda QNB Finansbank POS’u iptal edilir. Üye işyeri bu hususu tüm sonuçları ile birlikte kabul ettiğini ve başvurusuna devam etmesi nedeni ile QNB Finansbank POS’unun iptal edilmesine ilişkin Enpara.com’a herhangi bir itiraz iletmeyeceğini kabul eder.

– Üye iş yeri, kartlı işlem sırasında edindikleri kart bilgilerini ve kart hamillerinin kişisel bilgilerini BKM ve uluslararası kart kuruluşlarınca belirlenen kurallar ve 5464 sayılı Kanun gereği, kanunen yetkili kılınan kişi kurum ve kuruluşlar hariç olmak üzere; kart hamilinin yazılı olarak açıkça onayını almadan başkasına açıklayamaz, kopyalayamaz, kaydedemez, saklayamaz ve üçüncü şahıslarla paylaşamaz. Üye iş yeri, kart hamiline ait bilgileri Enpara.com dışındaki şahıs ya da kişi/kuruluşlarla paylaşamaz, satamaz, satın alamaz ve takas edemez. Bu maddeye aykırı davranılması halinde, oluşabilecek tüm zararlardan ve cezai uygulamalardan üye iş yeri sorumludur. Bu işlemlerin üye iş yeri tarafından gerçekleştirildiği tespit edilirse önceden bildirimde bulunmaksızın Enpara.com POS derhal kullanıma kapatılır ve yasal merciilere gerekli bildirim yapılır.

– Enpara.com, gerekli gördüğü durumlarda üye iş yerinin işlemlerini gerçekleştirdiği sistemlerini denetlemek amacıyla üçüncü kişilerle anlaşabilir. Üye iş yeri, söz konusu denetleme işleminde yetkili kişilere yardımcı olacağını, talep edilen bilgi ve belgeleri derhal temin edeceğini kabul eder.

– Üye iş yeri, Enpara.com POS ile yapılan her türlü işlemin belgesini orijinal haliyle on yıl boyunca saklamak ve bu belgelerin Enpara.com ve/veya resmi merciiler tarafından talep edilmesi halinde en geç beş gün içinde ibraz etmek zorundadır. Belgelerin ibraz edilmemesi durumunda doğabilecek her türlü sorumluluk üye iş yerine aittir.

– Üye iş yeri, Enpara.com’un ilan ettikleri ile, esasen genel bankacılık uygulamalarına, yürürlükteki mevzuat düzenlemelerine, kartlı sistem kuralları ile, BKM ya da diğer yetkili otorite ve düzenleyicilerin yayınladığı talimat, duyuru ve tebliğlere uymakla yükümlüdür. Herhangi bir aykırılık durumunda üye iş yeri Enpara.com’un uğrayacağı tüm zararları ödemekle yükümlüdür.

– Üye iş yeri, bu sözleşmeyi ve/veya bundan doğacak alacak, hak ve yükümlülükleri hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir edemez.

– Üye iş yeri, gerek bu sözleşmenin düzenlemelerine uymaması, gerekse ihmal, hata ve kusuru sebebiyle oluşan durumlar neticesinde, kartlı sistem kuruluşları/BKM ve ilgili diğer ulusal/uluslararası kuruluşlar nezdinde bulunan Hakemler Komitesi ve diğer merciiler tarafından, tahakkuk ettirilecek her türlü değerlendirme ve ceza bedellerinden; kartlı sistem kuralları ve ilgili diğer ulusal/uluslararası mevzuat hükümleri ya da düzenlemeleri gereğince, her türlü ulusal ve uluslararası kuruluş/komite/birlik tarafından üye iş yeri aleyhine tahakkuk ettirilebilecek tüm ücret ve ceza tutarlarından münhasıran sorumlu olduğunu ve bu bedellerin de kendisinden tahsil edileceğini, Enpara.com’un bu bedelleri, üye iş yerinin Enpara.com’da bulunan tüm hesaplarından her zaman, önceden bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir talimata gerek olmaksızın tahsile ve üye iş yerinin hesaplarına borç kaydetmeye yetkili olduğunu kabul eder.

– Bu sözleşme süresiz olup, Enpara.com, en az bir ay önce üye iş yerine bildirmek suretiyle (sözleşmede yer alan hükümlere aykırı davranışlar tespit edilmesi durumunda derhal) bu sözleşmeyi sonlandırabilir ve mülkiyeti kendisine ait olan POS cihazlarının ve ilgili donanımların iadesini talep edebilir. Üye iş yerinin ilgili cihaz ve donanımları iade etmemesi durumunda Enpara.com’un ücretler sayfasında ilan edilen kayıp/hasarlı POS bedelini üye iş yerinden talep ve tahsil etmek hakkı doğar.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll to Top