Finans Uzmanları İçin İngilizce Kelimeler 2023

Finans Uzmanları İçin İngilizce Kelimeler

Misyonları ne olursa olsun, tüm kuruluşlar bir finans yöneticisine ihtiyaç duyar. Çünkü kurumun mali yöneticisi olursa finansal anlamda daha sağlıklı bir süreç ortaya çıkar. Bu yüzden şirketler genellikle maliyeden sorumlu finans uzmanlarıyla çalışırlar.

1xbet

Finans Uzmanı Ne İş Yapar?

Finans uzmanlarının sorumlu oldukları alanlar genellikle maliyet-fayda analizi üzerinedir. Finans uzmanları alternatif finans yöntemlerini araştırarak finansal istekleri gözden geçirirler. Periyodik olarak bütçeye dair rapor oluştururlar.

İşletmeye ya da firmaya ait evrak takiplerini, nakit ve çek takiplerini yaparlar. Görev aldığı işletmeye ait finans analizlerini yaparlar. Finansal tabloları analiz ederler. Görev yaptığı şirket ya da işletme için uygun bütçe modelleri tasarlayıp uygularlar.

1xbet

Yukarıda da dediğimiz gibi finans uzmanları ticari olan her kurumun gerek duyduğu kişilerdir. Bu alanda dünyanın birçok yerinde iş bulunabilir. Çünkü hem uluslararası hem yurtiçi birçok işin para kaynağı finans uzmanlarınca analiz edilir.

Finans uzmanlığını yurtdışında ya da uluslararası bir şirkette yapmak istersen öncesinde sahip olman gereken birkaç önemli kriter var. Bunlardan en önemlisi de İngilizce. Eğer İngilizceyi gerçekten iyi bir düzeye getirirsen yurtdışında sayısız iş fırsatı elde edebilirsin.

1xbet

Open English ile İngilizce Öğren!

İş hayatında köklü değişiklikler mi yapmak istiyorsun? Bunun için halletmen gereken en önemli şeylerden bir İngilizceyi akışkan bir şekilde konuşup yazabiliyor olman. Hala kendinden emin değil ve nasıl yapacağını düşünüyorsan Open English ailesi sana yardım etmek için burada.

Open English nedir?

Open English online İngilizce kursudur. Sıfırdan İngilizce öğrenmeyi düşünüyorsan ya da temel İngilizce bilgine yenilerini eklemek istiyorsan, harika bir seçim olacak.

Çünkü ana dili İngilizce olan eğitmenlerle pratik yaparak İngilizceni ilerletebilirsin. Bunun yanı sıra 7/24 canlı sınıflarda İngilizce derslerini dinleyebilirsin.

Open English hakkında daha fazla bilgi almak için bu sayfadaki formu doldurman yeterli.

Bu yazıda finans uzmanlarının bilmesi gereken İngilizce kelimeleri paylaşacağız. E, hazırsan başlayalım!

Finans Uzmanları İçin İngilizce Kelimeler

İşte finansçıların işine yarayacak İngilizce kelimeler ve bu kelimelerin Türkçe karşılıkları:

Assets – Varlıklar

Assets such as real estate and stocks can appreciate in value over time.

(Mülkler ve hisseler gibi varlıklar zamanla değer kazanabilirler.)

Liabilities – Borçlar

Liabilities, such as loans and credit card debt, can weigh heavily on a person’s finances.

(Borçlar, kredi kartı borcu gibi şeyler, bir kişinin finansal durumuna ağır bir yük olabilirler.)

Equity – Özkaynak

Equity represents the portion of a company’s value that belongs to its owners.

(Özkaynak, bir şirketin değerinin sahiplerine ait olan kısmını temsil eder.)

Revenue – Gelir

Revenue from sales and services is a crucial component of a company’s income statement.

(Satış ve hizmetlerden elde edilen gelir, bir şirketin gelir tablosunun önemli bir bileşenidir.)

Expenses – Giderler

Expenses like salaries and rent can eat into a company’s profits.

(Maaşlar ve kira gibi giderler, bir şirketin karını azaltabilirler.)

Profit-Kar

A company’s profitability can be measured by calculating its profit, which is revenue minus expenses.

(Bir şirketin karlılığı, gelirlerin giderlerden çıkarılmasıyla elde edilen karla ölçülebilir.)

Loss – Zarar

When a company’s expenses exceed its revenue, it incurs a loss.

(Bir şirketin giderleri, gelirlerini aştığında, zarar etmiş olur.)

Cash flow – Nakit akışı

The cash flow statement shows how cash moves in and out of a company.

Balance sheet – Bilanço

The balance sheet provides a snapshot of a company’s assets, liabilities, and equity at a particular point in time.

Income statement – Gelir tablosu

The income statement is a financial statement that shows a company’s revenues, expenses, and profits over a specific period of time, typically a quarter or a year.

(Gelir tablosu, genellikle bir çeyrek veya bir yıl gibi belirli bir süre boyunca bir şirketin gelirlerini, giderlerini ve karını gösteren bir mali tablodur.)

Cash flow statement – Nakit akış tablosu

The cash flow statement shows how cash moves in and out of a company.

(Nakit akış tablosu, nakitin bir şirketten nasıl girdiğini ve çıktığını gösterir.)

Financial ratios – Finansal oranlar

The balance sheet provides a snapshot of a company’s assets, liabilities, and equity at a particular point in time.

(Bilanço, bir şirketin varlıklarını, borçlarını ve özkaynaklarını belirli bir zaman noktasında gösteren bir anlık görüntü sağlar.)

Return on investment (ROI) – Yatırım getirisi

Risk management – Risk yönetimi

ROI measures the return on an investment relative to the amount invested.

(Yatırım getirisi, yatırılan miktar ile ilgili olarak bir yatırımın getirisini ölçer.)

Portfolio management – Portföy yönetimi

Portfolio management involves making investment decisions to maximize returns while minimizing risk.

(Portföy yönetimi, getirileri maksimize etmek ve riski en aza indirmek için yatırım kararları almaya yönelik bir süreçtir.)

Interest rate – Faiz oranı

Interest rates can impact borrowing costs and investment returns.

(Faiz oranları, borçlanma maliyetleri ve yatırım getirileri üzerinde etkili olabilir.)

Credit rating – Kredi notu

Credit ratings are used by lenders to assess a borrower’s creditworthiness.

(Kredi notları, kredi verenlerin bir borçlunun kredibilitesine verdikleri puan değerleridir.

Securities – Menkul kıymetler

Securities, such as stocks and bonds, are commonly traded on the stock market.

(Menkul kıymetler, hisse senetleri ve tahviller gibi şeyler, genellikle borsada işlem görürler.)

Derivatives – Türev araçlar

Derivatives, such as options and futures, are financial instruments that derive their value from an underlying asset.

(Türev araçlar, opsiyonlar ve vadeli işlem sözleşmeleri gibi, değerlerini temel varlıktan türetirler.)

Hedge funds – Hedge fonlar

Hedge funds are private investment funds that use various strategies to generate high returns for their investors.

(Hedge fonlar, yatırımcılarına yüksek getiri sağlamak için çeşitli stratejiler kullanan özel yatırım fonlarıdır.)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll to Top