Lise Usta Öğreticilik Sınav Soruları ve Cevapları 2023

Lise Usta Öğreticilik Sınav Soruları ve Cevapları

Öğretmen

1xbet

Lise Usta Öğreticilik Sınavı ve Cevap Anahtarı aşağıda belirtilmiştir. Bu sınavı word belgesinde test ve ayrı olarak verilen cevap anahtarı olarak indirme butonundan hemen indirebilirsiniz.

Lise Usta Öğreticilik Sınavı ve Cevapları

USTA ÖĞRETİCİLİK İŞ PEDAGOJİSİ KURSU SINAVI SORULARI

1xbet

A.) AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORU-LARI CEVAPLAYINIZ. ( 25*4=100 Puan)

1.) Ustalık yeterliliğini kazanmış aday çırak, çırak ve öğrencilerin iş yerlerindeki eğitimin-den sorumlu, meslek eğitimi tekniklerini bilen ve uygulayan kişiye ne denir?

1xbet

A- Öğretmen B- Usta

C- Usta Öğretici D- Kalfa

2.) Aday çırak ve çırak öğrenciler mesleğin özelliğine göre haftada en az kaç saate kadar genel ve mesleki eğitim görürler?

A- 4-6 Saat B- 6-8 Saat

C- 8 Saat D- 10 Saat

3.) 3308 sayılı yasaya göre aday çırak ve çırak olabilmek için iş yerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur?

A- Usta B- Kalfa C- Usta Öğretici D- İşçi

4.) Psikolojinin ilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A- İnsanların Ruhsal Yapıları

B- İnsanların Bedensel Rahatsızlıkları

C- İnsanlar Arasındaki Farklar

D- İnsanların Ekonomik Problemleri

5.) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir usta öğreticinin özelliklerinden değildir?

A- Devamlı Sert Ve Otoriterdir

B- Öğretme İsteğiyle Doludur

C- Mesleğinde Sürekli Kendini Yeniler

D- İş Güvenliği Teçhizatlarını Bulundurur

6.) Aşağıdakilerden hangisi çırağın özelliklerindendir?

A- Duygusal Ve Alıngandır

B- Öğrendiklerini Hemen Uygulamak İster

C- Aktiftir

7.) Aşağıdakilerden hangisi yeni davranışlar kazanmanın adıdır?

A- İletişim B- Öğrenme

C- Aktiflik D- Gerçeklik

8.) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumlu yönde etkiler?

A- Kaynağın İnanılır Olması

B- Haberin Doğru Ve Anlaşılır Olması

C- Kaynağın Güvenilir Olması

D- Hepsi

9.) Aşağıdakilerden hangisi ahilik sisteminin günümüze yansımasıyla oluşmuş bir kurum değildir?

A- Türk Standartları Enstitüsü

B- Türk Tarih Kurumu

C- Tüketiciyi Koruma Kanunu

D- Toplam Kalite Yönetimi

10.) Aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir?

A- Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada olan kazalar

B- İş veren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla olan kaza

C- Sigortalının kendine ait iş yolculuğunda yaptığı kaza

D- Sigortalının işveren tarafından görevli

olarak başka bir yere görevlendirildiği sırada yaptığı kaza

11.) Aşağıdakilerden hangisi analizin yararlarından değildir?

A- Programlardaki Hataları Ortadan Kaldırır

B- Bireysel Buluş ve Kolaylıklar Sağlar

C- İşi Unsurlarına Ayırır

D- Program Yapma İşini Zorlaştırır

12.) Çırağın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A- İşyerinde ustanın gözetiminde çalışan kişiye çırak denir.

B- Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetiminde kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişidir.

C- Sözleşme esaslarına göre bir meslek dalında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkan-lıklarını iş içerisinde geliştiren kişilere çırak de-nir.

D- Mesleki eğitim merkezine giden ve kişilere çırak denir.

13.) Ahiliğin bir sivil toplum kuruluşu olması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilidir?

A- İnsan Hakları B- Adalet

C- Demokrasi D- Sevgi

14.) Karşılıklı anlaşarak çıraklık sözleşmesini fesheden taraflar kaç gün içerisinde bu duru-mu mesleki eğitim merkezi müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorundadır?

A- 1 B- 10 C- 6 D- 3

15.) Kazaya en fazla neden olan faktör hangisi-dir?

A- İnsan Hatası B- Makine ve Teçhizat C- Fiziksel ortam D- Aşırı gürültü ve sıcak

16.) Mesleki analiz yapılmadan bir işin yapı-mına geçmek aşağıdakilerin hangisine neden olmaz?

A- Doğru Yapılmasına

B- Verimli Yapılmasına

C- Bilinçsiz Ve Emniyetsiz Yapılmasına

D- Kaliteli Yapılmasına

17.) Aşağıdakilerden hangisi başın korunması için kullanılan kişisel koruyucu araçtır?

A- Gözlük B- Maske C- Eldiven D- Baret

18.) Birden fazla duyu organına hitap eden öğretim metodu aşağıdakilerden hangisidir?

A- Anlatım B- Gösteri

C- Soru-Cevap D- Ölçme Faaliyeti

19.) Aşağıdakilerden hangisi Ahiliğin kişisel gelişimine katkılarından biri değildir?

A- Sabırlı olma B- Güler yüzlü olma

C- Emeğin kutsallığı D- Öfkelenmeme

20.) Aşağıdakilerden hangisi öğretim metodudur?

A- Anlatım B- Soru-Cevap

C- Gösteri D- Hepsi

21.) Öğretim metotları uygulanırken aşağıdaki-lerden hangisi yapılmaz?

A- Uygun Öğretim Yöntemi Seçilir

B- Konuyla İlgili Örnekler Verilir

C- Öğrenciye Soru Sorma İmkanı Verilmez

D- Soru-Cevap İmkanı Verilir

22.) İş güvenliğinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A- İşçiyi Korumak B- İş Yerini Korumak

C- Maddi Kaybı Önlemek D- Hepsi

23. ) Güvensiz davranış veya şartlardan doğan ve faaliyeti kesintiye uğratan, önceden planlanmamış olaya ne denir?

A- İş Kazası B- Olay
C- Üretim D- Hastalık

24.) Ahi birliklerinin uzlaştırıcılık faaliyetleri Ahiliğin hangi fonksiyonunu göstermektedir?

A) Siyasi fonksiyon B) Kültürel fonksiyon

C) Ekonomik fonksiyon D) Eğitim fonksiyonu

25.) Osmanlı döneminde Esnaf Birliklerinin manevi merkezi neresiydi?

A- Kayseri B- Nevşehir

C- Kırşehir D- Yozgat

Not Baremi: Her sorunun puan değeri 4 puan, toplam 100 puandır. Süre 40 dakikadır.

Sınav Sorularını ve Cevap Anahtarını Word belgesinde indirmek için tıklayın.

Paylaş

Benzer İçerikler

Din Kültürü – Oruç İle İlgili Soru Cevaplar Sunusu (Lise)
Lise İsim ve Sıfat Tamlamaları Testi ve Cevapları PDF
Saat Modeli
105 Soruluk Coğrafya Testi
Tesisat Kalfalık Sınav Soruları ve Cevapları
Tesisat İklimlendirme Sistemleri Ustalık Teorik Sınav Soruları ve Cevapları

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll to Top