“Mahzun” – “Mahsun” Ayrımı 2023

“Mahzun” – “Mahsun” Ayrımı

1xbet

Sıklıkla Birbirine Karıştırılan “Mahsun” ve “Mahzun” Kelimeleri

“Mahzun” sözcüğü “hüzünlü, üzüntülü” anlamına sahipken, “mahsun” sözcüğü “güvenlik altına alınmış, kuvvetlendirilmiş, istihkâmlı” anlamına gelmektedir.

Mahzun Mu? Mahsun Mu?

Mahzun-mahsun kelimeleri özellikle gündelik dilde olmak üzere edebi eserlerin içerisinde de bazı durumlarda birbirlerine karıştırılmaktadır. Çoğunlukla gündelik dilde hüzünlü anlamıyla kullanılan bu iki sözcüğün kullanımları yazım yanlışı olmaktan çok daha fazlasıdır. Her iki sözcükte kendilerine özgü bir anlama sahip olmakla birlikte aynı dilden geliyor olmalarına karşın sözcük kökeni ve anlamsal olarak birbirinden ayrılırlar.

1xbet

Bu bağlamda gündelik dilde özellikle çok sık hüzünlü ve üzgün duygularını işaret etmek amacıyla kullanılan kelimenin ne olduğuna bakılarak mahzun ve mahsun sözcükleri arasında bulunan anlamsal ayrım yapılmalıdır.

1xbet

Mahzun ve Mahsun Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Her iki sözcüğünden kendine özgü anlamı bulunmaktadır ve her ne kadar karıştırılıyor olsalar da anlamsal olarak birbirlerinden ayrılırlar.

Mahzun sözcüğü TDK tarafından “üzgün, üzüntülü ve hüzünlü” anlamına gelen bir sıfat olarak tanımlanmış olmakla birlikte tahmin edileceği üzere gündelik dilde en çok kullanılan haliyle bu anlama işret etmektedir ve dolayısıyla sözcüğün doğru kullanımı bu şekildedir.

Mahsun sözcüğü ise “güvenlik altına alınmış, kuvvetlendirilmiş, istihkâmlı” anlamına gelmektedir ve dolayısıyla daha çok kullanılan hali yanlış bir yazıma sebebiyet vermektedir.

Yani en genel anlamıyla üzüntü, ve üzüntülü duruma atıfta bulunmak adına kullanılması gereken sözcük mahzun kelimesidir. Bu iki sözcük arasında yapılacak etimolojik ayrım kelimelerin farkının açığa çıkması konusunda oldukça yararlı olacaktır.

Mahzun-Mahsun Kelimelerinin Etimolojik Kökeni

Her iki sözcük her ne kadar fonetik olarak birbirine benziyor gibi görünse de köken bakımından da farklılıklar içermektedir. Öncelikli olarak her iki kelimenin de Arapça kökenli olduğunu söylemek gerekmelidir fakat buna karşın kelime kökleri birbirinden ayrıldığı da belirtilmelidir.

Mahzun kelimesi Arapça “hüzn” kökeninden türetilmiştir ve anlaşılacağı üzere hüzün anlamını taşımaktadır.

Bu duruma karşın mahsun kelimesi ise yine Arapça olmakla birlikte sözcük kökü bakımından “hısn” kökünden türetilmiştir.

Tahmin edileceği üzere Arapça özellikle köklerin ayrılması konusunda yabancısı olan kimselere türlü zorluklar göstermektedir. Bu bağlamda mahzun ve mahsun sözcükleri de sezgisel olarak aynı kökten geliyormuş gibi görünebilir ve bu sebepten dolayı sözcüklerin anlamları arasında ayrım yapılamayarak karışıklığın oluşması mümkün hale gelebilmektedir.

Dolayısıyla gündelik yaşantı içerisinde ve kitlesel medya araçlarında günlük köşelerde hüzünlü ve üzüntülü olma durumunun tasvir edilmesi adına kullanılması gereken kelime mahzun kelimesidir. Sözcüklerin doğru kullanılması adına bu ayrıma dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bunu paylaş:

WhatsApp

Telegram

Twitter

Facebook

İlgili Yazılar

Kemal Kılıçdaroğlu’nu Bir Vatandaşla Birlikte Dudak Dudağa Gösteren Montaj Fotoğraf

Aşılı ve Aşısız Kanın Farklı Renge Sahip Olduğu İddiasıyla Paylaşılan Görsel

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll to Top