Meleklerin Özellikleri ve Görevleri Nelerdir? 2023

Melekler, Allah tarafından yaratılmış ve bazı görevleri olan görünmeyen varlıklardır. İnsanların melekleri görmesi mümkün değildir. İslam dinine göre meleklere inanmak farzdır. Meleklerin varlığını gösteren çok sayıda ayet de bulunmaktadır. Bu yazımızda meleklerin özellikleri ve görevleri hakkında bilgi vereceğiz.

1xbet

MELEK NEDİR?

1xbet

Melek, Allah’ın emri ile bazı görevleri yerine getiren ve gözle görülmeyen varlıklardır. Ruhani varlıklar olarak bilinir. Allah, melekleri nurdan yaratmıştır. Melekler şerefli ve tertemiz varlıklar olarak bilinir. Meleklere inanmak, imanın 6 şartından birisidir.

MELEKLERİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

1xbet

Meleklerin çok sayıda özelliği bulunur. Meleklerin özellikleri şu şekildedir;

– Melekler yemek yemez, içecek içmez

– Melekler yatıp uyumaz

– Melekler yorulmaz

– Melekler hastalanmaz

– Meleklerin cinsiyeti yoktur

– Melekler günah işlemez

– Melekler Allah’ın istediği kadar yaşarlar

– Melekler yerde, gökte ve her yerde bulunurlar

– Meleklerden bazıları devamlı insanlarla bulunur

– Melekler insanlara yardım ederler

– Melekler Allah’ın her emrini yerine getirirler

– Melekler Allah’ın yasaklarından sakınırlar

– Melekler gece gündüz Allah’a ibadet ederler

– Melekler çok kuvvetli ve hızlı varlıklardır

– Melekler insanların yapamayacağı her işi kolaylıkla yaparlar

– Melekler insanların ulaşamayacağı yerlere kolaylıkla ulaşırlar

– Meleklerin sayısını sadece Allah bilir

– Melekler insanlardan önce yaratılmıştır

MELEKLERİN GÖREVLERİ NEDİR?

Meleklerin birçok görevi vardır. Melekler, Allah’ın kendilerine verdiği görevi eksiksiz yerine getirmektedir. Bazı melekler vardır ki çok önemli görevleri bulunur. Meleklerin görevleri şu şekildedir;

VAHİY MELEĞİ – HZ. CEBRAİL

Cebrail, dört büyük melekten biridir. Allah tarafından Peygamberlere vahiy göndermek ile görevlendirilmiştir. Cebrail (AS) adı Kur’an – ı Kerim’de üç farklı yerde Cibril olarak geçmektedir. Cibril’in kelime anlamı ruh, ruhena, resulün kerim, resulü rabbik olarak bilinir.

KIYAMET MELEĞİ – HZ. İSRAFİL

Kıyamet meleğinin adı Kur’an – ı Kerim’de geçmez. Sadece ayetlerde Sur’a üfleyeceği belirtilir. Dört büyük melek içerisinde sayılır. İsrafil’in (AS) Sur’a iki defa üfleyeceği, ilk üflemede kıyametin kopacağı, ikinci üflemede ise tekrar diriliş olacağı söylenir.

ÖLÜM MELEĞİ – HZ. AZRAİL

Azrail (AS) görevi, ölüm vakti gelenlerin ruhunu teslim almaktır. Kur’an – ı Kerim’de ölüm meleği olarak adlandırılır. Dört büyük melekten birisidir.

KAİNATTAKİ OLAYLARI İDARE EDEN MELEK – HZ. MİKAİL

Dört büyün melekten birisidir. Allah tarafından kainattaki olayları ve yarattıklarının rızıklarını idare etme görevi verilmiştir. Bu meleğin adı, Kur’an ‘da sadece bir ayette geçer.

KİRAMEN KATİBİN MELEKLERİ – HAFAZA MELEKLERİ

Bu melekler, insanların sağ ve sol omuzlarında görevlidir. Sağdaki melek, insanların iyi işlerini ve davranışlarını tespit eder. Soldaki melek, insanların kötü işlerini ve davranışlarını tespit eder. Bu meleklere Hafaza Melekleri denir. Kıyamet gününde hesap sırasında yapılacak işlere şahitlik edecekleri bilinir.

MUKARREBÜN MELEKLERİ – İLLİYYÜN VE KERUBİYYÜN

Bu melekler Allah’ı tesbih ve anmakla görevlidir. Allah’a en yakında olan ve Allah’ın katında şerefli bir mevkide bulunan meleklerdir.

HAMELE – İ ARŞ MELEKLERİ

Allah’ın kudret ve saltanatının tecelli yeri olarak bilinen Arşı taşıyan meleklerdir. Kur’an – ı Kerim’de bu melekler için şunlar yazar ‘’ Arşı taşıyan, bir de onun çevresinde bulunan melekler devamlı olarak Rab”lerini zikir ve O”na hamd ederler.”

SORGU MELEKLERİ – MÜNKER VE NEKİR

Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevlendirilmiş meleklerdir. Münker ve Nekir’ in kelime anlamı bilinmeyen, tanınmayan, yadırgayan şeklinde söylenir. Bu iki melek ölümden sonra kabirde ölülere Rabbin Kim, Peygamberin Kim, Kitabın Ne gibi sorular yöneltecektir. Ölülerden alacakları cevaplara göre de muamele ederler. Kabirde insanların dünyevi ibadetleri, işleri ve temizliklerine göre kalplerinden gerçeği söyleyecekleri bilinir.

CENNET VE CEHENNEM MELEKLERİ – RIDVAN VE ZEBANİ

Rıdvan ve Zenabi, Cennet ve Cehemmende görevli meleklerdir. Rıdvan isimli melek cennetlik kulların cennete girişini ve ebediyen burada kalmasını sağlar. Zebani isimli melek ise cehenneme gidenlerin girişini ve burada cezaları bitene kadar kalmasını sağlar. 19 tane zebani meleği vardır. Başlarının adı Malik’dir.

SEYYAHUN MELEKLERİ

Bu meleklerin diğer adı gezici meleklerdir. Gezici melekler, yeryüzüne inerek zikir meclisi ararlar. Zikir çekilen ve Allah’ın anıldığı yerlere giderek iştirak ederler. Allah’ın anan kulların zikirleri göğü doldurana kadar birbirlerini orada konuşanları dinlemeye teşvik ederler.

MÜJDELEYİCİ MELEKLER

Bu melekler, vefat anında kulların üzerine inerler. Onlara kıyamet gününe kadar onları korkutandan yana emin olmalarını söyleyip cennetle müjdelerler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll to Top