Miras Bırakan Kişiye ne Denir? 2023

Miras bırakan kişiye ne denir?

1xbet

Bir kimsenin vefatının vuku bulması durumunda sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mallar yasal mirasçılarına kalıyor. Ancak, taşınmaz malların tapuya tescili için intikal işleminin mirasçılar tarafından yapılması gerekiyor.

Mirasçıların yerine getirmek ile yükümlü olduğu bazı iş ve işlemler yerin başında mirasçılık belgesi alarak veraset ve intikal vergisinin ödenmesi geliyor.

1xbet

Bilindiği üzere miras, bir kimseye ölen bir yakını tarafından kalan mal, mülk, para olarak tanımlanıyor. Vefat eden bir yakınından kalan mirasın birden çok mirasçıya intikal etmesi halinde, paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana geliyor.

Tereke ise, vefat eden bir kimsenin geriye bıraktığı mal ve mülke verilen isim olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bir ifade ile tereke kişiye kalan “miras”a deniyor. Peki miras hukukunda miras bırakan kimseye ne denir?

1xbet

Medeni Kanunda yer alan esaslara göre miras bırakan kişiye “muris” deniyor. Mirasçılık ya kanuna yada murisin iradesine dayanıyor. Kanuna dayanan mirasçılığa “kanuni mirasçılık”, murisin iradesine dayanan mirasçılığa da “mansup mirasçılık” deniyor.

Kendisine miras kalan kimsenin yapması gerekenler!

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll to Top