Müşterek Tapu Nasıl Ayrılır? 2023

Müşterek tapu nasıl ayrılır?

1xbet

Müşterek mülkiyet, birden çok kişinin, fiilen bölüşmedikleri belirli paylar oranında bir taşınmaz mala birlikte sahip olmaları durumunu ifade ediyor.

Müşterek tapu ise, bu mülkiyet hakkını gösteren belgeye deniyor. Müşterek mülkiyet ya kanundan ya da hukuki işlemlerden doğuyor.

1xbet

Bir malın birden fazla kişiye bağışlanması ve vasiyet edilmesi ya da mirasçıların kalan miras mal için iştirak halinde sözleşme yapması ile söz konusu oluyor.

Paydaşlardan her biri, kendi payı üzerinde tasarrufta bulunabiliyor, payını satabiliyor, bağışlayabiliyor, rehnedebiliyor ve satış vaadinde bulunabiliyor. Ancak payın bir üçüncü kişiye satışı halinde diğer paydaşların öncelikle alım hakkı bulunuyor.

1xbet

Müşterek tapu nasıl ayrılır?

Gayrimenkul sahiplerinden herhangi biri, mülkiyetin satılması için izale-i şuyu davası açabiliyor. İzale-i şuyu davası mahkeme tarafından tüm ortakların haberdar edilmesi, gayrimenkulün bedelinin belirlenmesi ve icra yolu ile gayrimenkulün satılarak ücretin paydaşlar arasında paylaştırılması işlemine deniyor.

Hisse sahiplerinden sadece biri dahi izale-i şuyu davası açmak istese, dava açılabilir ve mahkeme gayrimenkulün satışını yapabiliyor.

Müşterek tapunun ayrılması..

Müşterek tapu ayırma işlemi serbest harita mühendisi tarafından yapılıyor. Ayırma işlemi yapılacak taşınmaza ait çap ve aplikasyon krokisi Kadastro Müdürlüğünce düzenlenerek ilgilisine verilir.

Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümen veya İl İdare Kurulu kararı alındıktan sonra ayırma işlemi serbest harita mühendisi tarafından yapılır. Ve taşınmazın köşe noktaları zemine uygulanır. Kadastro Müdürlüğünce yapılan büro ve arazi kontrolünden sonra düzenlenen belgeler tescil için Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.

Müşterek tapu nasıl alınır?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll to Top