Present Perfect Tense Örnekler 2023

Ali has not finished his homework yet. Ali henüz ev ödevini bitirmedi.

1xbet

Present Perfect Tense (İngilizce Belirsiz Geçmiş Zaman) örnek cümleler

He has had this house for 15 years.

1xbet

O, 15 yıldır bu eve sahiptir.

My mother has already made a big pie.

1xbet

Annem büyük bir turta yaptı bile.

The school bus has just arrived.

Okul otobüsü henüz vardı.

I have been in Istanbul for two weeks.

Ben iki haftadır İstanbul’dayım.

I have had this phone for 10 years.

Ben 10 yıldır bu telefona sahibim.

I have written the report.

Ben raporu yazdım.

The baby has slept since night.

Bebek geceden beri uyuyor.

Ali has started his new job in two months.

Ali yeni işine başlayalı iki ay oldu.

She has forgotten her keys.

O anahtarlarını unutmuş.

They have moved to Bursa.

Onlar Bursa’ya taşınmışlar.

She has just broken her leg.

O, ayağını henüz kırmıştı.

They have already written a love letter.

Onlar bir aşk mektubu yazmışlardı bile.

I have never seen the lake.

Ben gölü hiç görmedim.

I have already paid the bills.

Ben faturaları önceden ödedim.

My brother has gone to the library this morning.

Kardeşim bu sabah kütüphaneye gitti.

I have just had a shower.

Ben henüz duş aldım.

They have bought the fridge.

Onlar buzdolabı almışlar.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll to Top